E serbest meslek makbuzu. e-serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu getirilen avukat, hekim, diş hekimi ve veterinerlerin sistemin başlamasından itibaren 379 sıra No'lu Vergi usul Kanunu Genel tebliği ile getirilen uygulamadan( Pos cihazlarından düzenlenen pos fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır.Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Sizin İçin Tasarladık - Softmed Yazılım En İyi Fiyat Garantisi Şimdi Kaydol Giriş Yap e-Serbest Meslek Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM); kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olan elektronik belgedir. Şimdi Kaydol Giriş YapNov 03, 2019 · Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kâğıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ... E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamdae-serbest meslek makbuzu, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil makbuzu uygulamasına ilişkin 487 VUK Genel Tebliği 17 aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı resmi gazetede yayınlandı. e-serbest meslek makbuzu e-irsaliyeE-serbest meslek makbuzu başvurusu, mağduriyet yaşamak istemeyen serbest meslek erbaplarının yapmaları gereken bir başvurudur. E serbest meslek makbuzu kullanan ve elektronik ortama geçiş yapan mükelleflerin sayıları gün geçtikçe artış gösterir. Kayıt dışı ekonomiyi minimize etmek, zamandan tasarruf etmek gibi nedenler ile bu uygulama yapılmaktadır.Hemen üye ol, kolay muhasebenin keyfini çıkar! Üyelik bedeli yok, cayma yok, taahhüt yok! İşaretFişeği, RDC Partner tarafından tasarlanan ve geliştirilen, yeni nesil online ön muhasebe programıdır. Kolay kullanım ve maksimum güvenlik felsefesiyle yeni nesil teknolojiler kullanılarak yaratılan İşaret Fişeği, sunduğu ...e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasına e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) denir.-Serbest meslek makbuzu kime düzenlenmeli?-Gelir vergisi stopajı nedir?-İhtimallere göre makbuz düzenlenecek kişiler-Vekalet ücretinin doğrudan avukata ödenmesi halinde makbuz düzenlenecek kişi kimdir?-İcraya ödeme yapılması halinde makbuz düzenlenecek kişi kimdir?kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur. Mükelleflerimiz elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından, ister e-İmza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden mali mühür temin etmek suretiyle, mezkur Tebliğde açıklanan ...Avukatlar İçin Vergi Rehberi ve Serbest Meslek Makbuzu (9786057470805) Marka: Platon Hukuk Yayınevi. Fiyat: ₺94,00. KDV Dahil: ₺94,00 ...Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatları için düzenlediği belgedir.Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu özel entegratörlüğü izni alanlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-Serbest Meslek Makbuzu veya e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu bilgilerini, e-Serbest Meslek Makbuzu ve Raporu oluşturma, imzalama, Başkanlığa raporlama amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni ...Bilindiği gibi serbest meslek erbabında birçok mesleki giderler yasaya göre giderleştirilememektedir. Buna mukabil elde edilen hasılat yönünden makbuz kesilmesi halinde KDV doğmakta, makbuzun muhatabının gerçek usulde gelir vergisi mükellefi veya kurum olması halinde %20 stopaj yapılmaktadır.e-Serbest Meslek Makbuzlarını Görüntüleme Seçeneği. Oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzlarınızı programınızdan gönderdikten sonra görüntüleme seçenekleriniz bulunmaktadır. Farklı Müşavirlere Göre e-Serbest Meslek Makbuzu Oluşturabilirsiniz. Orka SQL Programında birden fazla SMMM tanıtma seçenekleriniz bulunmaktadır.Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, e-smm ve smm programı! Hukuk büronuzdaki elektronik serbest meslek makbuzlarını, serbest meslek makbuzlarınızı detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Serbest meslek makbuzunun çıktısını alarak müvekkillerinize gönderebilirsiniz.e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.Serbest Meslek Makbuzu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey. Özel bilgi yanı sıra yetenek de gerektiren işler yapan, bir patron ya da yöneticisi olmadan kendi hesabına çalışan kişilere serbest meslek erbabı denilmektedir. Genel olarak resmi veya yarı resmi işler dışındaki tüm meslekler, serbest meslek sayılır.E-serbest meslek makbuzu konusunda ilk ve en yaygın özel entegratör olmasının yanı sıra güvenli alt yapısı ve sistemsel özellikleri ile sektöre öncülük eden NES Bilgi Veri Teknolojileri tarafından İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız için özel olarak üretilen sayfaya aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.e-Serbest Meslek Makbuzu Muhatabına Nasıl İletilir? e-SMM belgesi, karşı tarafın talebine göre çıktısı alınıp ıslak imzalı olarak ya da elektronik ortamda e-posta ile muhatabına teslim edilir ya da mükellef dilerse imzasını notere tasdik ettirebilir ve makbuzlarını hazır imzalı olarak düzenleyip teslim edebilir. titrifikir E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden ...e-Serbest Meslek Makbuzu' na geçiş yapan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonunakadar, kâğıt ortamda da serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler. Ancak aynı anda elektronik ve kâğıt makbuz düzenlemeleri mümkün değildir.E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM) Uygulaması . 509 Seri No.lu VUK tebliği kapsamında yer alan e-dönüşüm uygulamalarından biri olan E-serbest meslek makbuzu uygulaması, 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.Jan 10, 2018 · E-İrsaliye, E-Müstahsil ve E-Serbest Meslek Makbuzu: Zorunluluk Yok; İsteyen Uygulamaya Dahil Olacak. By. Dr. Hasan AYKIN on 28/08/2017. NOT: Konuya ilişkin en güncel (19.10.2019 itibariyle) Tebliğ için: aşağıdaki linke tıklayınız. Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere İlişkin Hususları Tek Tebliğde Toplayan VUK 509 No.lu ... yalova imsak vakti E-serbest meslek makbuzu ise aynı belgenin elektronik ortama aktarılmış hâlidir. Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM), 2020 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olsa da aslında yeni bir belge türü değildir. Bu uygulama, mevcutta düzenlenmekte olan makbuzun dijital ortama entegre edilmesinin ardından yürürlüğe girmiştir.Çalışmamızda öncelikle serbest meslek faaliyeti hakkında birtakım bilgilere yer verildikten sonra, uygulamada da sıklıkla sorun yaratan ve hâlâ tek tip bir uygulamaya oturmamış makbuz düzenleme esasları üzerine yargı kararları ve idarenin düzenleyici işlemleri kapsamında detaylı bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır.Serbest meslek makbuzu kesmek için vergi dairesinde meslek mükellefiyeti açtırmak gerekir. Daha sonra da herhangi bir matbaadan makbuz çıkarılıp müşteriler için SMM düzenlenebilir. Ancak 2018'de getirilen yasa ile e-SMM sistemine geçiş yapıldı ve matbaa ürünlerine gerek kalmadan elektronik ortamda düzenlenen e-SMM ...Bu bağlantıdan başvuru yaptıktan sonra başvuru yaptığınız mali mühür ile e-arşiv portal uygulamasına bu ekrandan giriş yapabilirsiniz. Serbest meslek makbuzunun standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanması sonucu e-serbest meslek makbuzu elde edilir. Serbest meslek mensupları bu makbuz sayesinde dijital ortamda faaliyetlerine ilişkin makbuz oluşturabilir ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda raporlayabilirler.E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Dönüşüm ürünü ile DenizBank müşterilerine özel sunduğumuz çözümleri incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.E-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.Serbest meslekle uğraşanların verdikleri bütün hizmetler için serbest meslek makbuzu kesmesi gerekmektedir. Serbest meslek makbuzları pek çok diğer belge gibi artık elektronik ortamda hazırlanabilmekte. Bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf yapılabilmesi mümkün olmakta.e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi ile Yararlanmak Üzere Başvuru Dokümanı Değerli Mükelleflerimiz, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarından Gİ trt haber omur dedigin son bolum 2021 2. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Tebliğin VI.4. bölümünde belirtildiği gibi tüm serbest meslek mensuplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale ...E-Serbest Meslek Makbuzu Kullanmak Için e-Faturaya Geçmem Gerekir Mi? e-Serbest Meslek Makbuzunu Alıcısına İletmeli Miyim? e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Alanlar Nelerdir? E-SMM Makbuzu İptal Edilebilir Mi? E-SMM Makbuzum Hata Aldı, İptal Edebilir Miyim? Gönderdiğim E-SMM Makbuzlarımı Saklamak Zorunda mıyım?Elektronik Serbest Meslek Makbuzu 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulması, saklanması, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. eu hangi universite e-serbest meslek makbuzu, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil makbuzu uygulamasına ilişkin 487 VUK Genel Tebliği 17 aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı resmi gazetede yayınlandı. e-serbest meslek makbuzu e-irsaliyeE-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Detayları. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 487 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, genel esasları belirlemiş ve başvuru yapacak mükelleflerin yapması gereken işlemleri açıklamak amacıyla da 9 Ocak 2018 tarihinde Elektronik Arşiv Başvuru ...Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbapları tarafından düzenlenmekte olan, faaliyetlerine ait yapılan işlerin ve bu işlerin miktarı ve fiyatları gibi bilgileri gösteren belgedir.. e-Serbest Meslek Makbuzu Tanımı. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda ...E-SERBEST MESLEK MAKBUZU'NA GEÇİŞ TARİHLER ... -Doktor-Diğer Serbest meslek erbapları 01 Haziran 2020 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzuna (e-SMM) geçmek zorundadırlar. 01 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dahil) sonra işe başlayacak olan Serbest Meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar ...NO: 2017/120. KONU: E- İrsaliye, E- Müstahsil Makbuzu ve E- Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Tebliğ Yayımlandı. 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan "sevk irsaliyesi ... yeni hayat roman Serbest meslek makbuzu basımı, örnekleri ve fiyatları hakkında herşeyi bulabilirsiniz. En uygun fiyatlar burada. İnceleyin, siz karar verin.E-serbest meslek makbuzu ise aynı belgenin elektronik ortama aktarılmış hâlidir. Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM), 2020 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olsa da aslında yeni bir belge türü değildir. Bu uygulama, mevcutta düzenlenmekte olan makbuzun dijital ortama entegre edilmesinin ardından yürürlüğe girmiştir.Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. Serbest Meslek Makbuzu nedir, nasıl kesilir? Kişisel bilgi ve beceri isteyen çalışmalar yapan, işvereni olmadan sadece kendi hesabına çalışan, yani serbest meslek kazancı elde edenlerin mesleki faaliyetleri karşılığında düzenleyip kesmekle yükümlü olduğu belgeye Serbest Meslek Makbuzu (SMM) denir. Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama; Reeskont Hesaplama; Formlar; Kariyer; İletişim 0212 504 67 50 14,7906 TL 16,3555 TL. KADROMUZ. Hesaplama Tipi: Tutar: Stopaj Oranı: KDV Oranı: Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama. Girilen Tutar: Hesaplama Yapmanız Bekleniyor.. Brüt Tutar: Hesaplama Yapmanız Bekleniyor.. ...Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB'e elektronik ...Serbest meslek makbuzu, serbest meslek gruplarının vermiş oldukları ya da yürütmeye devam ettikleri faaliyet ve hizmetler bütününde ortaya çıkarılan, maddesel miktarı belirten belgeyi ...Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB'e elektronik ...Serbest meslek makbuzu, kendi adına çalışan doktor, serbest muhasebeci ve mali müşavir ve avukat gibi serbest meslek erbabının tahsil ettikleri ücretleri, KDV tutarını ve gelir vergisi kesintisini (stopaj) gösteren fatura yerine geçen bir belgedir.Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzu Vergi Usul Kanunumuzun 236 . maddesinde; serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak ...Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişiler mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü tahsilatları için, Vergi Usul Kanunu'nun 236. maddesine göre iki nüsha serbest meslek makbuzu (SMM) düzenlemek zorundadırlar. Bu makbuzun bir nüshası serbest meslek erbabında kalacak, diğer nüshası ise müşteriye verilecektir.Vekalet ücreti hesaplama, Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama, Faiz Hesaplama araçlarıe-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ? 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen ...e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan Tebliğde belirtilen şartları sağlayan mükellefler istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren yararlanabileceklerdir. Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre muhafaza yükümlülüğü olanlar, gerek düzenledikleri gerekse ...e-Serbest Meslek Makbuzlarını Görüntüleme Seçeneği. Oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzlarınızı programınızdan gönderdikten sonra görüntüleme seçenekleriniz bulunmaktadır. Farklı Müşavirlere Göre e-Serbest Meslek Makbuzu Oluşturabilirsiniz. Orka SQL Programında birden fazla SMMM tanıtma seçenekleriniz bulunmaktadır. amasya ilahiyat Hemen üye ol, kolay muhasebenin keyfini çıkar! Üyelik bedeli yok, cayma yok, taahhüt yok! İşaretFişeği, RDC Partner tarafından tasarlanan ve geliştirilen, yeni nesil online ön muhasebe programıdır. Kolay kullanım ve maksimum güvenlik felsefesiyle yeni nesil teknolojiler kullanılarak yaratılan İşaret Fişeği, sunduğu ...• e-serbest meslek makbuzu uygulamasina geÇİŞ zorunluluĞu • zaten defter beyan beyansİstemİnde defter tutmakta olan avukatlardan 31/3/2019 tarİh İtİbarİyle faalİyetİne devam etmekte olanlar 1/7/2019tarİhİne, b) 1/4/2019 tarİhİnden (bu tarİh dahİl) İtİbaren1-e-Serbest Meslek Makbuzunu alıcısına iletmeli miyim? Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, alıcının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.Neden E-Serbest Meslek Makbuzu? E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Süreci ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul (Mrk): Hrant Dink Sokak No: 75-77 Şişli 34360 Tel: 444 1 382 Ankara: Atatürk Bulvarı No: 223/17-19 Kavaklıdere 06691 Tel: (0312) 467 54 90 PBX Faks:e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? Serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenen hali, e-serbest meslek makbuzudur. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlü mükelleflere (mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılar) e-SMM uygulamasına dahil olma imkanı sunulmuştur. privyet E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Serbest Meslek Makbuzu): elektronik belge biçiminde oluşturulmuş Serbest Meslek Makbuzunu, E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara ...Feb 17, 2020 · e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması: e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerine ilişkin olarak ... e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühüre ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer verilen o "Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi" bölümünden o "İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi" kullanılarak başvuruE-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler (noterler hariç), istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.e-Serbest Meslek Makbuzu ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, serbest meslek makbuzlarınızı güvenle saklayabilir, geçmiş makbuzlarınıza saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.e-Serbest Meslek Makbuzu oluşturulduktan sonra elektronik ortamda e-mail olarak iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak belgeyi alan karşı taraf bunu çıktı olarak istemesi durumunda, kağıda çıktı alınır ve ıslak imza atılır.E-SERBEST MESLEK MAKBUZU. Özel Entegratör Güvencesiyle | Tüm avantajlarından yararlanın. E-SMM Özellikler E-SMM FİYATLARI. e-Serbest Meslek Makbuzu 1.6.2020 Tarihinde Zorunlu Oluyor. Zorunlu Olmasını Beklemeyin! e-Serbest Meslek Makbuzu Bir Zorunluluk Değil, Kolaylıktır. HEMEN BAŞVUR E-SMM MEVZUAT. NES e-İmzanızı hemen alabilir ...Serbest Meslek Makbuzu nasıl alınır ? İlk olarak, vergi dairesinden "serbest meslek mükellefiyeti" açtırarak, vergi numarası almanız gerekmektedir. Daha sonra, anlaşmalı bir matbaa ile serbest meslek makbuzları bastırmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra, serbest meslek makbuzu düzenleyebilirsiniz.Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM) olarak raporlayabilmektedir. e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi ...Oct 20, 2019 · Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) IV.4.5. c-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süresi Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest ... Serbest meslek mensupları için e-serbest meslek makbuzu kesme zorunluluğu 01.01.2020 de başlıyor. Tebliğ'in ilgili maddesi aşağıdaki şekilde ; Serbest meslek erbaplarından; a) 1/9/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/1/2020 tarihine, b) 1/9/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak ... marmaris yemektemel buyuklukler fizikinternet sitelerinin guvenilirligini nasil anlarizfenerbahce transfer soylentileri transfermarktdostla ilgili guzel sozlerniyet sozluk anlamilitany manisagizli vk l8-136